Małgorzata Drogoszcz Rewers
Małgorzata Drogoszcz Rewers
tel. +48 601 082 627 | tel. / fax 12 292 50 77

W celu usprawnienia kwestii opłat podatków, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały uproszczenie mega-pizzeria.com , jakim jest mikrorachunek podatkowy. Jest to rachunek, który zakładany jest każdemu płatnikowi i służyć ma między innymi wpłatom odsetek za zwłokę za zapłatę podatków PIT, CIT i VAT, a także kosztów upomnienia. Dla kogo mikrorachunek podatkowy jest przeznaczony? Jak go założyć? Tego dowiesz się w dalszej części tego artykułu.

Mikrorachunku podatkowego nie trzeba zakładać

Jest on automatycznie tworzony dla płatnika, który rozlicza się poprzez PIT, CIT lub VAT. Możliwe jest wygenerowanie jego numeru, który będzie podstawą do wykonywania opłat. Numer mikrorachunku podatkowego generuje się na stronie podatki.gov.pl poprzez podanie swojego numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (dla przedsiębiorstw).

Służy on nie tylko usprawnieniu obsługi płatności, ale przede wszystkim zwiększeniu komfortu samego płatnika. Numer rachunku można sprawdzić w każdej chwili, a także w dowolnym miejscu (nawet w Urzędzie Skarbowym). Ponadto jest on niezmienny dla każdego płatnika, nawet w przypadku zmiany jego miejsca zamieszkania lub zameldowania. Dzięki temu bez względu na wszystko, opłaty robi się na jeden stały mikrorachunek podatkowy.

Kto może z niego korzystać?

Ta forma rozliczania płatności przeznaczona jest dla wszystkich płatników, którzy rozliczają się poprzez PIT, CIT lub VAT. Innymi słowy, mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy korzystający z tych form opodatkowania. Stare zasady zapłaty z kolei nadal będą dotyczyć pozostałych form opodatkowania, tj. PPC, Akcyzy czy Cła.

Założenia mikrorachunku podatkowego

Często zdarzało się, że podczas wykonywania opłat dochodziło do błędów, na przykład płatnik wysłał pieniądze nie na to konto bankowe co trzeba. Ideą tej formy opłaty podatków CIT, PIT i VAT jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu, a tym samym zwiększenie komfortu użytkownika. Dodatkowo taka forma cyfryzacji pozwala na usprawnienie systemu podatkowego, a także na szybsze uzyskiwanie zaświadczeń, na przykład o niezaleganiu w podatkach.