Małgorzata Drogoszcz Rewers
Małgorzata Drogoszcz Rewers
tel. +48 601 082 627 | tel. / fax 12 292 50 77

Świadczymy usługi w zakresie:

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
• prowadzenie rejestrów VAT z uwzględnieniem obrotów z krajami UE, eksportu oraz importu usług,
• sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań rocznych oraz informacji podatkowych PIT i VAT-UE,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS-em właścicieli firm i pracowników,
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie dokumentów pracowniczych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
• przygotowanie dokumentów finansowych do wniosków kredytowych, oraz do innych niezbędnych planów finansowych,
• opracowanie wniosków o dotacje z UE,
• reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowych i czynności sprawdzających,
• inne usługi wynikające z indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Księgowość


Proponujemy szeroki zakres usług księgowo-podatkowych:

• podatkowa ksiega przychodów i rozchodów,
• ryczałt od przychodów ewidencjonoanych,
• ewidencje VAT,
• deklaracje podatkowe,
• zeznania roczne-rozliczenia z działalności gospodarczej,
• obsługa wspólnot mieszkaniowych

Kadry-Płace


Proponujemy pełny zakres usług kadrowo-płacowych:

• prowadzimy dokumentację pracowniczą: umowy, zaświadczenia, PIT-11, świadectwa pracy,
• sporządzamy listy płac,
• obliczamy podatki od wynagrodzeń,
• przygotowujemy rozliczenia roczne wynagrodzeń

ZUS-y


Proponujemy pełny zakres usług w zakresie ubezpieczeń ZUS:

• rozliczamy składki ZUS właścicieli firm i pracowników,
• sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe i wyrejestrowujące.

Dotacje unijne


Proponujemy szeroki zakres usług w zakresie dotacji unijnych:

• opracowujemy dane finansowe do wniosków o dotacje unijne,
• sporządzamy pełne wnioski o dofinansowanie z funduszy UE