Małgorzata Drogoszcz Rewers
Małgorzata Drogoszcz Rewers
tel. +48 601 082 627 | tel. / fax 12 292 50 77

Nawiązanie współpracy z dobrym, profesjonalnym biurem rachunkowym powiązane jest z wieloma korzyściami, które każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę.
Uproszczenie w zarządzaniu firmą

Przez współpracę z biurem rachunkowym zleca się znaczącą i ważną część działalności firmy na zewnątrz. Łatwiejsze staje się zarządzanie działalnością podstawową, dla której uruchomione zostało przedsiębiorstwo. Pozwala to na skupienie się na rozwoju firmy.

Ograniczenie ryzyka

Wybór profesjonalnego biura do obsługi księgowej ogranicza ryzyko przedsiębiorcy związane z nieznajomością lub nieprawidłową interpretacją przepisów prawno – podatkowych. Można uniknąć możliwości popełnienia rozmaitych błędów, które urzędy podatkowe rozliczają bardzo skrupulatnie. Odpowiedzialność za prowadzenie rozliczeń przenosi się na biuro rachunkowe, które na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentuje przedsiębiorcę przed urzędami podatkowymi. Współpraca z biurem uniezależnia od zdarzeń losowych w firmie, takich jak awarie, zwolnienia i urlopy.

Bezpieczeństwo

Biuro rachunkowe zapewnia bezpieczeństwo prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz rozliczeń podatkowych. To bezpieczeństwo wynika głównie z doświadczenia i wiedzy specjalistów zatrudnianych w biurze, ale daje go też obowiązek posiadania przez biuro polisy ubezpieczeniowej OC.

Dostęp do wiedzy – profesjonalizm

Warto bazować na doświadczeniu biura rachunkowego, którego pracownicy mają wiedzę przekrojową, kompletną, systematycznie pogłębianą i aktualizowaną. Dla osób działających w grupie mikro- , małych i średnich przedsiębiorców zdobycie doświadczenia i wiedzy jaką dysponuje zespół specjalistów z biura rachunkowego wymaga poniesienia kosztów i dużych nakładów czasowych. Współpracując z biurem można zrezygnować z utrzymywania w firmie nawet kilku etatów, takich jak księgowy, kadrowa, prawnik, a czasem i informatyk.

Obniżenie kosztów działalności

Całkowite koszty zleconego zakresu obsługi księgowej są niższe niż koszty wykonywania tych prac własnymi siłami. Oszczędności dotyczą głównie kosztów pracy, ale też i kosztów szkoleń zawodowych, zwolnień i rekrutacji pracowników. Nie ponosi się kosztów zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia stanowisk pracy. Oszczędza się też na utrzymaniu metrażu powierzchni biurowej, z której swobodnie można zrezygnować lub zagospodarować ją w inny korzystny dla firmy sposób.

Oszczędność czasu

Zamiast osobiście prowadzić rozliczenia podatkowe lub nadzorować własny dział księgowości i składać wizyty w urzędach, spokojnie można wykorzystać czas na realizację swoich zadań merytorycznych, służących rozwojowi przedsiębiorstwa.